Kariéra

Voľné pracovné pozície

Vodohospodársky pracovník – vodovodná sieť

Náplň práce:
 • prevádzková údržba a opravy vodovodných sietí
 • výmena vodomerov a vodovodných zostáv
 • dozor technického stavu zariadení
 • operatívne riešenie vzniknutých problémov
Požiadavky:
 • úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 • užívateľská znalosť práce na počítači
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
Mzdové podmienky:
 • od 800 Eur (brutto)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Vodohospodársky pracovník na ČOV Nemšová

Náplň práce:
 • obsluha zariadení ČOV podľa stanovených postupov
 • dozor technického stavu zariadení
 • operatívne riešenie vzniknutých problémov
 • opravy vzniknutých porúch na zariadeniach
 • monitoring čistiaceho procesu
Požiadavky:
 • úplné stredné odborné vzdelanie technického zamerania
 • užívateľská znalosť práce na počítači
 • manuálna zručnosť
 • samostatnosť
 • zdravotná spôsobilosť na výkon práce
Mzdové podmienky:
 • od 800 Eur (brutto)

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

 

V prípade záujmu o pracovnú pozíciu v našej spoločnosti, zašlite nám žiadosť so životopisom na mailovú adresu sluzby@rvsvv.sk, prípadne osobne alebo poštu na adresu RVSVV s.r.o., J. Palu 2/3, 914 41  Nemšová.

Zaslaním žiadosti a životopisu udeľujete súhlas so spracúvaním a poskytovaním všetkých vašich osobných údajov uvedených v osobnom profile, resp. životopise podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zamestnávateľovi Regionálna vodárenská spoločnosť Vlára-Váh, s.r.o, IČO: 36682888 na účely ich zaradenia do evidencie uchádzačov o prácu a obsadenia voľných pracovných miest. Zároveň ste si vedomý/á, že informácie, ktoré poskytujete týkajúce sa aj zobrazenia fotografie, videoživotopisu alebo informácie o zdravotnom stave, patria do osobitnej kategórie osobných údajov. Vyhlasujete, že všetky poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.